Graphics

 1. Doily Shape- Template 13
 2. Doily Shape- Template 14
 3. Doily Shape- Template 15
 4. Doily Shape- Template 16
 5. Doily Shape- Template 09
 6. Doily Shape- Template 10
 7. Doily Shape- Template 11
 8. Doily Shape- Template 12
 9. Layout Template 530
 10. Layout Template 529
 11. Doily Shape- Template 07
 12. Doily Shape- Template 08
 13. Paper 613- Snowshoes Overlay
 14. Paper 614- Snowflakes Overlay
 15. Paper 615- Stars Overlay
 16. Snowshoe
 17. Tree 001
 18. Tree 002
 19. Tree 003
 20. Doily Shape- Template 04
 21. Doily Shape- Template 05
 22. Doily Shape- Template 06
 23. Arrow 031
 24. Bird 002
 25. Paper 600- Trees Overlay- Small
 26. Paper 609- Triangles Overlay
 27. Paper 610- Triangle Clusters Overlay
 28. Paper 611- Triangles Overlay
 29. Paper 612- Tree Clusters Overlay
 30. Doily Shape- Template 01
 31. Doily Shape- Template 02
 32. Doily Shape- Template 03
 33. Layout Template 528
 34. Layout Template 527
 35. Layout Template 526
 36. Border Template 01
 37. Border Template 02
 38. Border Template 03
 39. Trim- Template 01
 40. Trim- Template 02

Pages