Graphics

 1. Argyle 30- Purple
 2. Argyle 31- Teal
 3. Argyle 32- Brown
 4. Argyle 33- Orange
 5. Bedouin Stripes
 6. Checkered 03- Brown & White
 7. Chevron 03- Teal & Brown
 8. Circles 22- Green
 9. Houndstooth 01- Orange
 10. Ornamental Paper 38- Purple
 11. Ornamental Paper 26- Green & Orange
 12. Polka Dots 11- Red
 13. Polka Dots 15- Yellow
 14. Quatrefoil 03- Green
 15. Quatrefoil 05- Teal
 16. Quatrefoil 06- Purple
 17. Gradient Paper- Teal
 18. Gradient Paper- Brown
 19. Gradient Paper- Orange
 20. Solid Paper- Purple
 21. Stripes 101 Paper- Brown & Yellow
 22. Bow 08- Orange 2
 23. Bow 11- Teal
 24. Gold Bracket 02
 25. Metal Bracket
 26. Bedouin Brad 01
 27. Bedouin Brad 02
 28. Bedouin Brad 03
 29. Bedouin Brad 04
 30. Bedouin Brad 05
 31. Bedouin Button 01
 32. Bedouin Button 02
 33. Bedouin Button 03
 34. Bedouin Button 04
 35. Bedouin Button- red
 36. Bedouin Button- red 2
 37. Bedouin Button- orange
 38. Bedouin Button- orange 2
 39. Bedouin Button- teal
 40. Bedouin Button- teal 2

Pages