Kits

 1. Color Basics Bundle
 2. Color Basics Glitters Kit
 3. Color Basics- Purple Kit
 4. Color Basics- Black & White Kit
 5. Color Basics Alpha
 6. Color Basics- Aqua Kit
 7. Color Basics- Light Green Kit
 8. Color Basics- Red Kit
 9. Color Basics Cardboard Alphas Kit
 10. Color Basics Solid Papers Kit
 11. Color Basics- Blue Kit
 12. Color Basics- Dark Green Kit
 13. Color Basics- Orange Kit
 14. Color Basics Chalkboard Alphas Kit
 15. Color Basics- Brown Kit
 16. Color Basics- Yellow Kit