Bedouin Nights Elements Kit - Designs

 1. Bedouin Staple- Red
 2. Bedouin Staple- Teal 2
 3. Bedouin Staple- Teal
 4. Bedouin Staple- White
 5. Chipboard Globe Shape
 6. Bedouin Frame
 7. Gold Gear
 8. Metal Gear
 9. Gold Key
 10. Metal Key 02
 11. Gold Moon Shape
 12. Gold Star
 13. Chipboard Star
 14. Chipboard Star Outline
 15. Gold Star Outline
 16. Metal Star
 17. Metal Star Outline
 18. Bedouin Button 01
 19. Bedouin Button 02
 20. Bedouin Button 03
 21. Bedouin Button 04
 22. Bedouin Button- red
 23. Bedouin Button- red 2
 24. Bedouin Button- orange
 25. Bedouin Button- orange 2
 26. Bedouin Button- teal
 27. Bedouin Button- teal 2
 28. Bedouin Button- green
 29. Bedouin Button- yellow
 30. Bedouin Button- purple
 31. Bedouin Button- purple 2
 32. Bedouin Button- brown
 33. Bedouin Button- brown 2
 34. Bedouin Button- black
 35. Bedouin Button- white
 36. Bow 08- Orange 2
 37. Bow 11- Teal
 38. Gold Bracket 02
 39. Metal Bracket
 40. Bedouin Brad 01

Pages