Nili Lis's Designs

 1. Better Immunity- Mini Kit- Gingham Paper
 2. Better Immunity- Mini Kit- Decorative Paper
 3. Better Immunity- Mini Kit- Ribbon
 4. Better Immunity- Mini Kit- Photo Frame
 1. Better Immunity- Mini Kit- Healthy WordArt
 2. Better Immunity- Mini Kit- Flower
 3. Better Immunity- Mini Kit- Flower 2
 4. Better Immunity- Mini Kit- Flair
 1. Better Immunity- Mini Kit- Bow
 2. Better Immunity- Mini Kit- Blank Label
 3. Choose Joy- Mini Kit- Scatter
 4. Choose Joy- Mini Kit- Heart Button
 1. Choose Joy- Mini Kit- Tag
 2. Choose Joy- Mini Kit- Frame
 3. Choose Joy- Mini Kit- String
 4. Choose Joy- Mini Kit- Flower 2
 1. Choose Joy- Mini Kit- Flower 1
 2. Choose Joy- Mini Kit- Paper 6
 3. Choose Joy- Mini Kit- Paper 5
 4. Choose Joy- Mini Kit- Paper 4
 1. Choose Joy- Mini Kit- Paper 3
 2. Choose Joy- Mini Kit- Paper 2
 3. Choose Joy- Mini Kit- Paper 1
 4. My Tribe Mini Kit- Frame
 1. My Tribe Mini Kit- Glitter
 2. My Tribe Mini Kit- Button
 3. My Tribe Mini Kit- Flower 2
 4. My Tribe Mini Kit- Flower 1
 1. My Tribe Mini Kit- Paper 5
 2. My Tribe Mini Kit- Paper 4
 3. My Tribe Mini Kit- Paper 3
 4. My Tribe Mini Kit- Paper 2
 1. My Tribe Mini Kit- Paper 1
 2. Mixed Textures- Texture 5
 3. Mixed Textures- Texture 4
 4. Mixed Textures- Texture 3
 1. Mixed Textures- Texture 2
 2. Mixed Textures- Texture 1
 3. Cherish- Paper 10
 4. Cherish- Paper 9

Pages